Praktische gids helpt bedrijven professioneel met herstructurering om te gaan

Brussel, 16 februari 2021 - Communicatie-adviesbureau Ketchum en advocatenkantoor Eubelius hebben in samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hun expertise gebundeld om bedrijven te helpen om op een professionele manier om te gaan met herstructureringen. In de praktische gids ‘Herstructureren met of zonder ontslagen’ staat welke stappen een onderneming die zich verplicht ziet om te reorganiseren, moet zetten op juridisch én communicatievlak.

Van herstructurering naar toekomstgericht transformatietraject  

Het verhogen van de rentabiliteit van een onderneming, het optimaliseren van het producten- en dienstenaanbod, nieuwe marktontwikkelingen, een economische crisis, … kunnen ondernemingen ertoe bewegen om een herstructurering te overwegen. Een herstructurering hoeft echter niet synoniem te staan voor collectief ontslag. Het kan tevens gaan over het herschikken van een aantal activiteiten om het bedrijf meer slagkracht te geven in een veranderde economische context. ​ 

Om een herstructurering om te vormen tot een geslaagd toekomstgericht transformatietraject dienen enerzijds het opereren binnen het wettelijke kader en anderzijds toonaangevende communicatie en leiderschap hand in hand te gaan. Net omwille van de noodzaak van een multi-disciplinaire aanpak sloegen Ketchum, Eubelius en het VBO de handen in mekaar. ​ 

In de praktische gids worden de 6 fundamenten van de communicatiestrategie bij transformatietrajecten toegelicht. Er wordt ook ingegaan op de noodzaak van passend leiderschap en de rol van de CEO en het management om de reputatie van de onderneming te beschermen. De gids biedt tevens een kompas met diverse scenario’s voor herstructuringen met of zonder ontslagen die zowel vanuit juridisch als communicatief oogpunt worden belicht. ​ 

“Een herstructurering kan een stevige impact hebben op de reputatie van de organisatie. Het vertrouwen, de waardering en de bewondering die verschillende belangengroepen zoals de werknemers, klanten, leveranciers, partners, pers en politiek in het bedrijf hebben liggen aan de basis van deze reputatie. Een strategische wijziging in het beleid kan deze reputatie zowel op positieve als negatieve manier onder druk zetten,” aldus Christel Van Litsenborgh, Senior Consultant bij Ketchum. ​ 

Met praktische gids worden er geen stappen uit het oog verloren 

“De wetgeving over herstructureringen gaat uit van ontslagen. Toch zijn er tal van alternatieve maatregelen te overwegen om de koers van de onderneming bij te sturen en zo onder andere het aantal nodige ontslagen te beperken. Opvallend is dat er helemaal geen eenduidig wettelijk kader is voor herstructureringen zonder ontslagen.” zegt Liesbet Vandenplas, advocaat bij Eubelius. “Met de praktische gids proberen we inzicht te geven in de mogelijkheden met en zonder ontslagen om een onderneming te transformeren. Het is weliswaar cruciaal de juiste procedures te volgen, maar een toekomstgerichte transformatie kan maar slagen als de nodige aandacht gaat naar interne en externe communicatie en leiderschap, ook in de sociale relaties. De ervaring leert dat een grondige voorbereiding en een multidisciplinaire begeleiding het verschil maken”. ​ ​ 

De jongste weken hebben ondernemingen met de regelmaat van de klok herstructureringen aangekondigd. Dat zette de beleidsmakers aan om na te denken over een verbetering van de Wet Renault en eventueel een verplichte financiering van een sociaal plan. ​ 

“De sociale partners hebben onlangs nog bewezen dat ze akkoorden kunnen afsluiten in deze complexe materie. Het is nu belangrijk die akkoorden uit te voeren en de tijd te laten om hun kracht en efficiëntie te bewijzen. Een herziening van de wet is dus niet aan de orde. Bovendien beantwoordt het verplichten van ondernemingen om een sociaal plan te financieren niet aan die doelstelling van behoud van de tewerkstelling, herstel van de economische activiteit en re-integratie. Een dergelijk plan voorziet enkel in de storting van een som geld op een gegeven tijdstip en garandeert geen vaste tewerkstelling. Erger nog, het verplichte karakter van een dergelijk plan zou de totale stopzetting kunnen versnellen van ondernemingen die niet in staat zijn om zowel een sociaal plan te financieren als een project voor het herstel van de activiteiten te lanceren.”, aldus Monica De Jonghe, Directeur-Generaal van het VBO. ​ 

Webinar & Praktische Gids bestellen 

Op 2 maart om 13u30 organiseren Ketchum en Eubelius een webinar: ‘Van “herstructurering” naar toekomstgericht transformatieproject’. Dit webinar is bestemd voor bedrijfsleiders, executive management, legal counsels, HR- en communicatieverantwoordelijken. Inschrijven kan hier, de praktische gids is te verkrijgen via het VBO. 

Over Ketchum Ketchum, winnaar van 105 Cannes Lions en PRovoke’s Global Creative Agency of the Year, is het meest creatief bekroonde bedrijf in onze sector. 

Onze werkwijze is de ideale balans tussen mens- en bedrijfsgericht, tussen empathisch en intelligent. Als wereldwijd communications consultancy combineren we de diepgaande branche- en specialistische expertise van kleine bedrijven met een wereldwijd bereik, om onverwachte connecties te vinden die leiden tot duurzame relaties en werk dat ertoe doet. Voor meer informatie over Ketchum, een onderdeel van de Omnicom Public Relations Group, kunt u terecht op www.ketchum.com. ​ 

Over Eubelius 

Eubelius is het grootste onafhankelijke advocatenkantoor in België, met kantoren in Brussel, Kortrijk en Antwerpen. Onze 22 partners, 15 (senior) counsels en meer dan 100 medewerkers bieden advies en vertegenwoordiging in Belgisch en Europees recht. ​ We hebben geprivilegieerde relaties met gereputeerde onafhankelijke advocatenkantoren in een groot aantal buitenlandse rechtsgebieden. Ook al zijn we een onafhankelijk Belgisch kantoor, toch is een aanzienlijk deel van onze zaken grensoverschrijdend omwille van internationale aspecten in de dossiers wie we behandelen of omdat we betrokken worden in dossiers die zich buiten België afspelen. We bedienen een heel divers scala aan cliënten, gaande van Fortune 500 multinationals tot lokale ondernemers, een heel aantal publiekrechtelijke vennootschappen, en talloze Belgische vennootschappen die deel uitmaken van grote internationale groepen. We vertegenwoordigen alle Belgische taalgroepen, en behandelen zaken in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. ​ 

www.eubelius.com ​ 

Het VBO is de grootste werkgeversorganisatie van België en lobbyt voor een gezonde economie. 

Als enige interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we meer dan 50.000 ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. Goed voor ruim 75% van de tewerkstelling in de privésector. 

Samen met de belangrijkste sectorfederaties – onze leden – verdedigen we de belangen van al die bedrijven in zowat 150 federale, Europese en internationale organen. Met als primaire doelstelling: unaniem streven naar een gezond ondernemings- en investeringsklimaat, gestoeld op waarden als sociale markteconomie, duurzame ontwikkeling, bedrijfsethiek, behoorlijk ondernemingsbestuur, overleg en zelfregulering. 

 

 

Voor meer informatie, contacteer: 

Ketchum, Brigitte Lagrou |brigitte.lagrou@ketchum.com | 0495275994 

Eubelius, Mehdi van der Haegen, mehdi.vanderhaegen@eubelius.com of Liesbet Vandenplas, liesbet.vandenplas@eubelius.com ​ 

VBO: Benoit Monteyne | bm@vbo-feb.be | 02 515 08 77 

FEB: Pauline Bertrand | pbe@vbo-feb.be | 02 515 08 03 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ketchum

Ketchum is an international PR consulting agency, located in Brussels, with a focus on corporate clients. We offer you communication solutions with a twist: creative and out of the box. If you’re looking for fresh and new ideas to solve topical problems, Ketchum is your perfect match.  
 

Contact

Scheldestraat 122 Brussel

ketchum.brussels