Persdossier ter begeleiding van het bezoek aan de High Tech Campus te Eindhoven, 21 februari 2019

Onze strategie

Het zijn bijzondere tijden voor Philips. Zowel in de technologische als in de gezondheidssector is disruptie schering en inslag. Geruggensteund door grote hoeveelheden gezondheidsdata die meer en meer toegankelijk worden, willen patiënten meer inspraak in hun eigen gezondheidszorg. Bij zorgprofessionals zien we een gelijkaardig verwachtingspatroon. Net zoals ze het in hun privéleven gewoon zijn met technologie om te gaan die hen een naadloze, mobiele gebruikservaring levert, verwachten ze vandaag hetzelfde op de werkvloer.

Ook op maatschappelijk vlak staan we voor enkele grote gezondheidsuitdagingen. Een groeiende en vergrijzende bevolking zal steeds meer druk leggen op het huidige gezondheidssysteem en de financiering ervan. Het aantal chronische, niet-overdraagbare aandoeningen – zoals hart- en vaatziekten, diabetes, dementie, obesitas – zet druk op het aantal gezonde levensjaren. Oplossingen om de kosten zo veel mogelijk te drukken, en zo voor iedereen een zo kwalitatief mogelijke zorg te blijven garanderen, dienen zich aan. Technologie speelt daarbij een grote rol – en daarin wil Philips een voortrekkersrol spelen.

Als gezondheidstechnologiebedrijf met tegelijk een rijke traditie in consumentenproducten, is Philips ideaal geplaatst om patiënten, zorgprofessionals en zorginstellingen bij te staan doorheen het gezondheidscontinuüm: van gezond leven en preventie, over diagnose en behandeling, tot herstel en thuiszorg. De wereld van de consument en die van de gezondheidszorg overlappen steeds meer. Enkel door op beide kanten van de medaille in te zetten met niet alleen focus op de behandeling van de ziekte, maar ook de patiënt zelf te doorgronden, kunnen we aan de stijgende verwachtingen tegemoetkomen.

Philips visualiseert het gezondheidscontinuüm als volgt:

Bij Philips streven we ernaar om met onze innovaties de wereld gezonder en duurzamer te maken. Ons objectief is om tegen 2025 het leven van 3 miljard mensen te verbeteren. We willen dit doen op vier pijlers:

  • De ervaring van patiënten verbeteren
  • Een beter resultaat voor patiënten
  • Een lagere gezondheidskost
  • De professionele ervaring van zorgverleners verbeteren

De High Tech Campus in Eindhoven

De High Tech Campus is het grootste innovatiecentrum van Philips wereldwijd. Er werken meer dan 8.500 mensen uit 82 verschillende landen. Bijna 50% van de patenten die Philips in zijn portefeuille heeft, zijn afkomstig van innovaties die het bedrijf in Eindhoven heeft ontwikkeld. En dat is niet min. Wereldwijd gaat het om 62.000 patentenrechten, 37.600 handelsmerken en 47.800 designrechten. Bij Philips willen we de gezondheidszorg vernieuwen. In 2017 investeerde Philips 9,6% van haar omzet in innovatie: 1,76 miljard euro wereldwijd, waarvan 716 miljoen euro in Nederland (het grootste gedeelte in de regio Brainport Eindhoven). Dit leidde tot 1.733 patentaanvragen, waarvan 686 in ‘medische technologie’. Daarmee zijn we koploper.

Het innovatiecentrum van Philips in Eindhoven werkt op drie manieren:

  • Samen met ziekenhuizen en andere zorginstellingen ontwikkelen we technologie binnen het volledige gezondheidscontinuüm: van gezond leven, tot preventie, diagnose, behandeling en thuiszorg.
  • We stellen een hoogopgleide gemeenschap tewerk binnen een inspirerend, open en flexibel ecosysteem.
  • We brengen klinische innovaties, digitale expertise en hoogtechnologische systemen samen.

Doorheen het volledige innovatieproces werkt Philips samen met eindgebruikers en klanten uit verschillende disciplines om zo een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen die de gezondheidszorg vandaag biedt en tot betere oplossingen te komen.

Enkele voorbeelden van innovaties die Philips op de HTC in Eindhoven heeft ontwikkeld

Philips Azurion

Philips Azurion is het platform voor beeldgeleide interventies en is het resultaat van een meerjarig ontwikkelingsprogramma dat is uitgevoerd in samenwerking met toonaangevende medische specialisten. Dankzij de verregaande integratie van informatie en bediening biedt dit innovatieve platform een geavanceerd ergonomisch ontwerp en een gebruiksvriendelijke, intuïtieve bediening aan de operatietafel zelf, waarmee artsen in het interventielab snel en trefzeker een scala aan gangbare en complexere ingrepen kunnen verrichten. De nieuwe mogelijkheden van de Azurion zorgen voor een optimale werkflow en dashboards om resultaten te monitoren. Bijgevolg kunnen artsen meer patiënten per dag behandelen.

Digitale pathologie

Borstkanker is wereldwijd de meest verspreide vorm van kanker bij vrouwen. In België worden jaarlijks ongeveer 10.500 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd. Samen met PathAI, een bedrijf dat technologie rond artificiële intelligentie ontwikkelt, werkt Philips aan oplossingen die de precisie van kankerdiagnoses verbeteren. De samenwerking focust op de ontwikkeling van applicaties die het moeilijk maken kwaadaardige letsels in borstkankerweefsel te detecteren en te kwantificeren. 

Zo is het vaststellen van de aanwezigheid van kanker in de lymfeklieren voor een patholoog een routineuze, maar zware opgave. Dankzij computergebaseerde tools, kunnen artsen accurater en sneller werken.

Het AZ Sint-Jan ziekenhuis in Brugge is het eerste Belgische ziekenhuis dat van deze technologie gebruikmaakt en werd door Agoria bekroond met de e-Health Award voor het beste innovatieproject inzake patientenzorg.

IntelliVue Guardian

 Opvolging van patiënten op verpleegafdelingen is belangrijk om onverwachte achteruitgang van de gezondheidstoestand van patiënten te vermijden. Naast het welzijn van de patiënt sturen ook kwaliteitseisen en financiële druk aan op het zo vroeg mogelijk bijsturen van therapie bij verslechtering van de toestand van de patiënt. ​ Met Intellivue Guardian heeft Philips een volledige patiëntbewakingsoplossing geïntroduceerd die via de Early Warning Score (vroegtijdige verwittigingsscore) de zorgverleners en medische urgentieteams vroegtijdig informeert zodat ze tijdig beslissingen kunnen nemen. Dit vermindert de werklast van het verplegend personeel en geeft een betere naadloze zorg binnen het ziekenhuis. Dankzij Early Warning Scores is het AZ Maria Middelares ziekenhuis in Gent er in geslaagd om het aantal reanimaties met 80% te doen dalen.

Achtergrond bij de sessies op 21 februari

Philips & cocreatie

Tijdens het bezoek aan de High Tech Campus in Eindhoven op 21 februari organiseert Philips een sessie die zich focust op cocreatie. Hedendaagse ontwikkelingslaboratoria bestaan niet langer uit wetenschappers die in volledige isolatie te werk gaan. Moderne innovatiecentra bevinden zich dichtbij de eindgebruiker, zijn digitaal en maken gebruik van mensen met een multidisciplinaire achtergrond.

Philips heeft een specifieke methodologie om samen met hun klanten, eindgebruikers en andere partners in cocreatie tot innovatieve oplossingen te komen: Design Thinking. De techniek neemt samenwerking als uitgangspunt om te innoveren. Philips brengt artsen, patiënten, beleidsmakers, verzekeraars en andere (publieke en private) belanghebbenden samen met experts in workshops. Daaruit komen inzichten, worden opportuniteiten gedefinieerd, wordt er creatief nagedacht om oplossingen te vinden en worden situaties gesimuleerd om hypothesen te testen.

Digital Twins

Digital Twin-technologie bevindt zich vandaag in de top 10 van strategische technologische trends. Een Digital Twin is een digitale vorm van een fysiek object of systeem. Zo kunnen ingenieurs in allerlei sectoren zoals energie, transport, bouw en productie complexe objecten en systemen digitaal ontwerpen. In die digitale omgevingen kunnen ze het product testen binnen allerlei scenario’s.

Philips past deze technologie vandaag ook toe in de gezondheidszorg. De organisatie bouwt biofysische modellen die gezien kunnen worden als digitale kopieën van functies in het menselijk lichaam. Denk ​ bijvoorbeeld aan hartkleppen. Via deze digitale modellen kan Philips accurate diagnoses opmaken en verschillende procedures testen. Stap voor stap worden we zo nauwkeuriger in het modelleren van het menselijke lichaam, functies en gedrag. Hoe nauwkeuriger we worden, hoe beter we de diagnose, behandeling en resultaten kunnen voorspellen.

Sprekers

Henk Valk, CEO Philips Benelux ​ 

Henk werkt al meer dan 10 jaar bij Philips, eerst als Marketing & Business Line Manager en vervolgens als General Manager Benelux. Henk is vandaag al bijna 2 jaar CEO van Philips Benelux. Meer informatie vind je op zijn LinkedIn.

Frank Dendas, Country Manager & Commercial Director Health Systems Belux

Frank heeft meer dan 25 jaar ervaring opgebouwd bij Philips. Sinds een jaar neemt hij de rol van Country Manager Belux op. Meer informatie vind je op zijn LinkedIn.

Mirjam Wouters, Manager Innovation Lab bij Philips Research

Mirjam werkt al 23 jaar bij Philips en al meer dan 6 jaar op de HTC in Eindhoven waar ze innovatie stimuleert door het organiseren van hackathons, creatieve evenementen, cocreatiesessies en workshops. Meer informatie vind je op haar LinkedIn.

Alwin Put, CoCreate lead Philips Design

Alwin heeft ruime ervaring met Design Thinking en cocreatie. Hij is gepassioneerd door het bouwen van overtuigende customer experiences. Meer informatie vind je op zijn LinkedIn.

Ger Janssen, Department Head Multiphysics & Optics and Program Manager Patient Digital Twin bij Philips

Ger heeft een doctoraat in toegepaste fysica en werkt al 18 jaar bij Philips. Hij werkt nu vooral rond Digital Twin technologie. Meer informatie vind je op zijn LinkedIn.

Sander Langereis, Senior Clinical Scientist bij Philips Research Europe

Sander heeft een doctoraat in de chemie en werkt al zo’n 13 jaar bi Philips. Daar focust hij zich op chemische uitwisselingsverzadiging (CEST), moleculaire beeldvorming, HIFU gemedieerde toediening van geneesmiddelen onder beeldsturing, temperatuurgevoelige liposomen, contrastmiddelen, doelspecifieke MRI-contrastmiddelen, medische beeldvorming en oncologie. Meer informatie vind je op zijn LinkedIn.

Appendix

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ketchum

Ketchum is an international PR consulting agency, located in Brussels, with a focus on corporate clients. We offer you communication solutions with a twist: creative and out of the box. If you’re looking for fresh and new ideas to solve topical problems, Ketchum is your perfect match.  
 

Neem contact op met

Scheldestraat 122 Brussel

ketchum.brussels